Ý nghĩa chỉ số Năm cá nhân 2

Năm cá nhân 2 đại diện cho sự Kiên nhẫn, các Mối quan hệ, Cân bằng, Cảm xúc.      Nếu như Năm cá nhân 1 là để chủ động bắt tay vào hành động, thì Năm cá nhân số 2 là để ổn định và củng cố những gì bạn đã kiến tạo, cũng như chờ đợi mọi thứ đến với bạn. Vì đây chính là một năm có nhịp độ chậm, sẽ …