Ý nghĩa chỉ số năm cá nhân 1

Chỉ số năm cá nhân 1 đại diện cho những khởi đầu mới, hành động, cơ hội      Như chúng ta đã biết cách tính chỉ số năm cá nhân trong Thần số học, sau khi tính ra được những con số của mình thi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa của chúng.      Năm cá nhân 1 theo ngay sau năm cá nhân 9 - năm …