Ý nghĩa của thần số học số 4

Những người mang thần số học số 4 là người suy nghĩ thực tế.      Thần số học số 4 là những người làm việc chăm chỉ, rất có trách nhiệm với những mục tiêu mình đặt ra, và luôn muốn mang lại kết quả công việc tốt nhất. Họ đóng vai trò là nền móng của bất cứ tổ chức nào; sự chuẩn xác và tỉ mỉ của …