Các chỉ số nhà và chỉ số căn hộ

   Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về chỉ số nhà và chỉ số căn hộ, chúng có ý nghĩa và sẽ mang năng lượng như thế nào? Không khác gì con người, doanh nghiệp hay tên gọi, một ngôi nhà cũng mang rung động năng lượng.      Rung động này được quyết định bởi Chỉ số Nhà. Mặc dù chân dung Thần …