GÓC NHÌN DONALD TRUMP VS JOE BIDEN THÔNG QUA THẦN SỐ HỌC

GÓC NHÌN DONALD TRUMP VS JOE BIDEN THÔNG QUA THẦN SỐ HỌC

*DONALD TRUMP VS JOE BIDEN 2020* Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 qua Góc nhìn của Thần số học Pytago! (Bài viết chia sẻ góc nhìn cá nhân thông qua nghiên cứu bộ môn khoa học Numerology - di sản của nhà Toán học - Triết học Pythagoras, cân nhắc trước khi đọc). * Donald Trump họ tên đầy đủ: 𝗗𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗 …