Chỉ số sứ mệnh trong thần số học là gì? Cách tính và ý nghĩa của chỉ số sứ mệnh.

Chỉ số sứ mệnh là gì?     Chỉ số sứ mệnh là chỉ số quan trọng thứ 2 trong bản đồ thần số học của bạn. Nó còn có những tên khác như Chỉ số khả năng hay Chỉ số tên. Nó được tính dựa trên tên đầy đủ của bạn trong giấy khai sinh.    Chỉ số này tiết lộ bạn sinh ra để làm gì và trở thành người như thế …