Cơ duyên đến với Thần số học của tác giả cuốn sách Chuyển hóa cuộc đời cùng thần số học Pathagoras

Bài viết này chính là dòng tâm sự của tác giả cuốn sách về Thần số học nổi tiếng Michelle Buchanan. Bà nói về cơ duyên với thần số học và cuộc đời của mình trước khi tìm hiểu về Thần số học. Cũng như những băn khoăn và cuộc sống của bà trước khi đến với Thần số học như thế nào. "Từ khi còn nhỏ, tôi …