Ý nghĩa của thần số học số 33

Số 33: Người chữa lành      Người mang thần số học số 33 là rung động có tần số cao hơn của số 6, nên nó bao gồm tất cả những gì đại diện bởi số 6, nhưng được bổ sung thêm những đặc điểm của số 33. Một trong số đó là khả năng chữa lành cho người khác, dù bằng phương pháp thông thường hay phương …