Đừng Chờ Cuộc Sống Cho Ta Cơ Hội, Hãy Biết Tự Tạo Ra May Mắn Cho Chính Mình

Đừng Chờ Cuộc Sống Cho Ta Cơ Hội, Hãy Biết Tự Tạo Ra May Mắn Cho Chính Mình

May mắn = Cơ hội + Sự chuẩn bị + Hành động vậy bạn tạo ra may mắn như thế nào? Đừng chờ cuộc sống cho ta cơ hội, hãy biết tự tạo ra sự may mắn cho chính mình MAY MẮN       Dù bạn cho rằng mình kém may mắn đến đâu thì vẫn có nhiều người kém may mắn hơn bạn. Có những người sinh ra ở những nước …