GEIN ACADEMY TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI SUMMER RACE THÁNG 6

GEIN ACADEMY TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI SUMMER RACE THÁNG 6

HÉ LỘ ĐẠI LÝ “ẴM TRỌN” 2 GIẢI THƯỞNG CỦA SUMMER RACE THÁNG 6 Nhân lực là chìa khóa dẫn đến thành công của mọi doanh nghiệp. Thấu hiểu điều đó, chương trình SUMMER RACE được GEIN ACADEMY thành lập để khen thưởng những đại lý xuất sắc có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của công …