LỄ RA MẮT SÁCH THẦN SỐ HỌC CHUYỂN HÓA CUỘC ĐỜI CÙNG THẦN SỐ HỌC PYTHAGORAS

    Trong buổi lễ ra mắt Sách Thần số học này , Dịch giả - Co Founder GEIN chị Nguyễn Thạch Thảo có chia sẻ quá trình lựa chọn sách để đưa về Việt Nam Để có thể đi đến quyết định, lựa chọn mua bản quyền và dịch cuốn sách này sang tiếng Việt, đội ngũ chuyên gia của GEIN ACADEMY đã lựa chọn từ hàng …