Ý nghĩa của thần số học số 22

NGƯỜI SỐ 22: NGƯỜI KIẾN TẠO       Những người mang thần số học số 22 là rung động có tần số cao hơn của số 4, nên nó bao gồm tất cả những gì được đại diện bởi số 4, nhưng được bổ sung thêm các đặc điểm của số 22. Một trong số đó là tầm nhìn xa trông rộng và năng lực biến ước mơ thành hiện thực bằng …