Ý nghĩa của thần số học số 11

Người số mang thần số học số 11 là người được mệnh danh là người truyền cảm hứng. Thần số học Số 11 là những người có số chủ rung động cao hơn của số 2, nên nó bao gồm những gì đại diện bởi người số 2, nhưng được bổ sung thêm những đặc điểm của người số 11. Một trong số đó là khả năng truyền động …