Ý nghĩa chỉ số năm cá nhân 3

Năm cá nhân 3 đại diện cho sự Kết giao, Thể hiện bản thân, Giao tiếp, Sáng tạo      Những việc đã trì hoãn và ức chế trong Năm cá nhân 2 sẽ tăng tốc trở lại trong năm cá nhân số 3. Bạn sẽ đi hết tốc lực về phía trước khi những gì bạn kiến tạo trong ăn số 1 bắt đầu mang lại kết quả và có bước nhảy …