Ý nghĩa chỉ số năm cá nhân 9

Năm cá nhân 9 - Biến đổi, Hoàn thiện, Kết thúc.       Năm cá nhân số 9 chính là năm cuối cùng trong chu kỳ 9 năm của bạn, nó tập trung vào sự hoàn thiện và biến đổi để chuẩn bị cho những khởi đầu mới. Một phần rất lớn của sự biến đổi này là việc rũ bỏ những điều ko có ích cho bạn trong cuộc sống …