Ý nghĩa chỉ số năm cá nhân 7

Năm cá nhân 7 -Chiêm nghiệm bản thân, Phát triển Cá nhân và Tâm linh Nếu như năm cá nhân 6 bạn đã tập trung phụng sự người khác, thì năm nay tiêu điểm sẽ là xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn với chính mình.    Năm cá nhân số 7 khuyến khích việc tự phân tích bản thân để hiểu rõ hơn mình là …