Ý nghĩa chỉ số năm cá nhân 6

Năm cá nhân 6 - Tình yêu, Gia đình, Trách nhiệm với người thân    Năm cá nhân số 6 là năm để phụng sự người khác và làm tròn những trách nhiệm của bạn. Việc này có thể đòi hỏi sự hy sinh, nên hãy sẵn sàng đặt cho nhu cầu của người khác lên trên nguyện vọng của mình. Có sự khác biệt rất lớn giữa …