LUẬT HẤP DẪN LÀ GÌ – 3 PHƯƠNG PHÁP ĐỂ SỬ DỤNG LUẬT HẤP DẪN CHO BẢN THÂN

Luật hấp dẫn là gì?  Theo luật hấp dẫn, bạn có thể thu hút những điều tích cực hoặc tiêu cực vào cuộc sống thông qua suy nghĩ và hành động của mình. Đây là quy luật dựa trên giả thuyết cho rằng mọi thứ được tạo nên từ năng lượng, nên năng lượng mà bạn phát ra sẽ quay về với bạn.    Nếu bạn đã …