LỄ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

LỄ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

Sáng ngày 29/06/2020, tại văn phòng công ty sáng kiến giáo dục toàn cầu GEIN đã diễn ra “Lễ bổ nhiệm Giám đốc phát triển khách hàng”. GEIN đã có những ghi nhận và đánh giá cao thành tích, sự cống hiến, cũng như tinh thần trách nhiệm của hai thành viên là chị Trần Thị Tươi và chị Bùi Thanh Hương …