GEIN ra mắt kênh Youtube Thần số học- Map for success

   Hiện tại có rất nhiều kênh youtube thần số học, có rất nhiều trường phái, cách tính và luận giải khác nhau. Tại GEIN ACADEMY, các thông số luận giải đều được xuất ra thông qua phần mềm Map for success, do đó tính chính xác và khoa học của các con số rất cao.    Chúng ta luôn băn khoăn với câu …