Bài học cuộc sống – muốn thành công hãy học cách nói “không”

Bài học cuộc sống – muốn thành công hãy học cách nói “không”

Nhiều cá nhân dù có lịch làm việc bận rộn, nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành nhưng vẫn cảm thấy rất khó khăn để từ chối những lời đề nghị. Chúng tôi xin chia sẻ bài học cuộc sống này cho bạn   Lý do của sự lưỡng lự này vì lo họ sợ việc từ chối sẽ làm xấu đi hình ảnh một nhân viên siêng năng, nhiệt tình …