Ý nghĩa của thần số học số 5

  Trong thần số học, người mang thần số học số 5 là những người có sức ảnh hưởng lớn, luôn khao khát tự do cũng như thích sự đa dạng và thay đổi.        Người số 5 không muốn trải qua một phút giây tẻ nhạt nào vì cuộc sống của họ luôn đầy tính phiêu lưu và liên tục thay đổi. Đa tài dễ thích nghi và …