GEIN & HBR: Hội Thảo Chia Sẻ” Xây Dựng Hệ Thống Sale & Marketing Thực Chiến

GEIN & HBR: Hội Thảo Chia Sẻ” Xây Dựng Hệ Thống Sale & Marketing Thực Chiến

Ngày 22/7 vừa qua, Chương trình hội thảo chia sẻ "Xây dựng hệ thống Sale & Marketing thực chiến " được tổ chức dưới sự kết hợp của công ty sáng kiến giáo dục toàn cầu GEIN và trường Doanh Nhân HBR. Buổi hội thảo đã diễn ra vô cùng thành công và ý nghĩa với 200 chủ doanh nghiệp đến từ khắp mọi …