Lễ ký kết đối tác Map for success của công ty GEIN Academy ngày 16/03/2021

Khởi đầu năm 2021, với sự phát triển thần tốc của GEIN ACADEMY, sự lan tỏa của Map for success ngày càng nhanh và rộng hơn. Không chỉ có những đại lý khắp cả nước, mà hiện tại GEIN đã có những đối tác tại Anh Quốc, tại Singapore, Nhật Bản, Châu Úc, Cộng Hòa Séc... Ngày 16/03/2021 tại Hà Nội, sự …