Ý nghĩa của thần số học số 8

Thần số học số 8 trong là con số của "tiền bạc và hiện thực hóa",      Trong hệ thống luận giải, Thần số học số 8 được chia thành hai loại - những người có suy nghĩ tích cực về tiền bạc và bị thu hút bởi việc làm chủ, thế giới kinh doanh cũng như những phi vụ kiếm tiền. Một số còn lại là những …