BẠN CÓ BIẾT, CON SỐ 9 ĐẶC BIỆT ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG?

BẠN CÓ BIẾT, CON SỐ 9 ĐẶC BIỆT ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG?      Có thể mọi người chưa biết, trong hệ mặt trời có 9 hành tinh, và nhiều nghiên cứu khác cho rằng nhiều hệ mặt trời khác cũng có 9 hành tinh. Từ cổ chí kim, con số 9 đã được coi là một con số tượng trưng cho thần thánh, sự đặc biệt, cao quý …