Tổng kết về các chỉ số tính cách và những lưu ý khi đọc bản đồ thần số học

Những lưu ý khi đọc bản đồ thần số học của bạn. Bí quyết cho bạn để đọc chính xác thì bạn cần kết hợp tất cả bảy chỉ số tính cách lại với nhau. Trong một bản đồ thì bảy chỉ số tính cách có thể mâu thuẫn với nhau, nên hãy suy nghĩ một cách logic. Chẳng hạn: Nếu như bạn có cả Chỉ số 2, thể hiện sự …

Chỉ số trưởng thành là gì? Cách tính chi tiết và ý nghĩa.

Chỉ số trưởng thành là gì?      Chỉ số Trưởng thành là một Chỉ số rất quan trọng trong bản đồ Thần số học của bạn, vì nó tiết lộ tiềm năng của bạn trong tương lai và mục đích cuối cùng của cuộc đời bạn. Nó cho biết sứ mệnh của bạn sẽ đưa bạn đến đâu, và bạn có thể trông đợi điều gì trong nửa sau …