Tổng kết về các chỉ số tính cách và những lưu ý khi đọc bản đồ thần số học

Những lưu ý khi đọc bản đồ thần số học của bạn. Bí quyết cho bạn để đọc chính xác thì bạn cần kết hợp tất cả bảy chỉ số tính cách lại với nhau. Trong một bản đồ thì bảy chỉ số tính cách có thể mâu thuẫn với nhau, nên hãy suy nghĩ một cách logic. Chẳng hạn: Nếu như bạn có cả Chỉ số 2, thể hiện sự …

Chỉ số nhân cách là gì? Cách tính chỉ số nhân cách trong thần số học.

Chỉ số nhân cách là gì? Chỉ số Nhân cách là chỉ số ít quan trọng nhất trong bảy chỉ số Tính cách trong thần số học. Nó còn được gọi là Chỉ số con người bề ngoài hay Chỉ số tính cách bề ngoài. Chỉ số này được tính dựa trên các phụ âm trong tên trên giấy khai sinh của bạn. Các đặc điểm tính cách …