Chỉ số ngày cá nhân – cách tính và ý nghĩa

     Chỉ số Ngày cá nhân cho biết về năng lượng của một ngày nhất định. Mặc dù ảnh hưởng của nó khá nhỏ và yếu so với các Chỉ số Năm cá nhân và Tháng cá nhân, nhưng bạn vẫn nên xem xét về chỉ số này khi đưa ra những kế hoạch và quyết định hệ trọng. Xem ngày tốt xấu để làm một công việc gì đó Cách …