Ý nghĩa chỉ số năm cá nhân 7

Năm cá nhân 7 -Chiêm nghiệm bản thân, Phát triển Cá nhân và Tâm linh Nếu như năm cá nhân 6 bạn đã tập trung phụng sự người khác, thì năm nay tiêu điểm sẽ là xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn với chính mình.    Năm cá nhân số 7 khuyến khích việc tự phân tích bản thân để hiểu rõ hơn mình là …

Ý nghĩa chỉ số năm cá nhân 1

Chỉ số năm cá nhân 1 đại diện cho những khởi đầu mới, hành động, cơ hội      Như chúng ta đã biết cách tính chỉ số năm cá nhân trong Thần số học, sau khi tính ra được những con số của mình thi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa của chúng.      Năm cá nhân 1 theo ngay sau năm cá nhân 9 - năm …

Các chỉ số năm cá nhân, cách tính và ý nghĩa.

Mỗi năm của bạn sẽ tương ứng với một Chỉ số Năm cá nhân từ 1 đến 9.      Chỉ số này thể hiện những bài học, cơ hội và trải nghiệm mà bạn sẽ gặp phải trong năm. Chu kỳ này kéo dài từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12, trùng với một năm theo dương lịch. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể cảm nhận được ảnh …