Ý nghĩa của thần số học số 9

Đặc điểm của thần số học số 9      Người có thần số học số 9 có lòng trắc ẩn, sự cảm thông và lòng tốt - nếu không thì họ cũng được sinh ra để tiếp thu những đức tính đó. Sinh ra đã biết cảm thông và hào phóng, họ thường mong muốn giúp đỡ người khác hoặc làm những công việc mang tính phụng …