Các chỉ số nợ nghiệp và ý nghĩa của chúng.

Chỉ số nợ nghiệp là gì? Nếu như trong bảy Chỉ số Tính cách trong bản đồ Thần số học của bạn xuất hiện số 13/4, 14/5, 16/7, hay 19/1, chúng được gọi là các Chỉ số Nợ nghiệp. Cách tính chỉ số này chính là bạn phải xem trong kết quả tính các chỉ số tính cách khi ra kết quả còn 2 con số mà xuất hiện …

Thần số học là gì – cách tính chính xác nhất chỉ số đường đời.

Tìm hiểu về thần số học - Thần số học là gì?      Thần số học là một môn khoa học tiên đoán và nhìn nhận về cuộc sống con người, thông qua những con số đã xuất hiện cách đây 2500 năm. Nó được nghiên cứu và phát triển bởi nhà toán học, triết học vĩ đại người Hy Lạp – Pythagoras.      Ông là người …