Chiêm nghiệm về các con số sau khi đọc Bản đồ thần số học

Sau khi bạn xây dựng bộ số trong Bản đồ Thần số học của bạn, chúng ta cùng chiêm nghiệm một chút về ý nghĩa của các con số để hiểu hơn về cách kết hợp các con số trong Thần số học và vận dụng của chúng trong thực tế.  Chiêm nghiệm về số 1 trong bản đồ Thần số học       Cho dù thần số học số 1 có …