Khái niệm chỉ số thiếu

     Cách tính Chỉ số Thiếu trong bản đồ Thần số học thể hiện một số điểm yếu mà bạn mang theo từ kiếp trước, cũng như những lĩnh vực củ thể cần phát triển và vấn đề cần giải quyết trong kiếp này. Một trong những lý do mà bạn đến với kiếp này chính là để khắc phục chúng một cách hoàn toàn.

     Nếu như trong bản đồ thần số học của bạn có một Chỉ số thiếu nào đó, nó sẽ liên tục thể hiện ra trong suốt cuộc đời bạn cho đến khi bạn giải quyết được những bài học đó.

     Một số người có nhiều Chỉ số Thiếu, trong khi một số khác lại không có bài học nào. Tuy nhiên ngay cả khi bạn may mắn không có bài học nào, điều đó không có nghĩa là cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng và không gặp rắc rối. Chỉ đơn giản là những thử thách mà bạn gặp phải sẽ được thể hiện qua các Chỉ số khác trong bản đồ thần số học của bạn.

     Ảnh hưởng của một Chỉ số Thiếu sẽ bị giảm đi rất nhiều nếu nó trùng với một trong các Chỉ số Đường đời, Sứ mệnh, Linh hồn, Nhân cách, Trưởng thành hay Ngày sinh.

Khái niệm chỉ số thiếu
Khái niệm chỉ số thiếu

Cách tính chỉ số thiếu như thế nào?

      Các Chỉ số Thiếu là những con số từ 1 đến 9 không xuất hiện trong tên trên giấy khai sinh, hàm ý các bài học nhân quả mà bạn chưa học được. Nếu tên trên giấy khai sinh của bạn có tất cả các con số từ 1 đến 9 thì bạn không có bài học nhân quả nào; nhưng nếu nó thiếu bất cứ Chỉ số nào thì đó chính là một Chỉ số Thiếu của bạn.

Ví dụ chúng ta lấy tên NGUYỄN VĂN TOẢN để kiểm tra cách tính chỉ số thiếu.

N G U Y Ê N – V Ă N – T O A N

5 7 3 7 5 5 – 4 1 5 – 2 6 1 5

Như vậy Chỉ số thiếu của bạn là con số 8 và số 9 đó là 2 con số ứng với bài học mà bạn phải vượt qua.

Nếu bạn chưa biết cách điền tên ứng với những con số thì có thể tham khảo tại bài viết: Cách tính chỉ số sứ mệnh

Ý nghĩa của các chỉ số thiếu:

Ý nghĩa của chỉ số thiếu 1 

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 1

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 2

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 2

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 3

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 3

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 4

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 4

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 5

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 5

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 6

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 6

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 7

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 7

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 8

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 8

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 9

Ý nghĩa và bài học của chỉ số thiếu 9

Xem thêm các bài viết về thần số học tại đây

_________________________________________

KẾT NỐI VỚI THẦN SỐ HỌC – MAP FOR SUCCESS:
Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/mapforsuccess​​
(mọi thông tin hợp tác vui lòng gọi hotline hoặc để lại thông tin tại Fanpage này)
Facebook Group ứng dụng Thần số học trong kinh doanh: https://www.facebook.com/groups/1654137398079179 
Hotline: 0345.268.799

Tags: , , , , , , , , , , , , ,