Chỉ số nhân cách là gì?

Chỉ số Nhân cách là chỉ số ít quan trọng nhất trong bảy chỉ số Tính cách trong thần số học. Nó còn được gọi là Chỉ số con người bề ngoài hay Chỉ số tính cách bề ngoài. Chỉ số này được tính dựa trên các phụ âm trong tên trên giấy khai sinh của bạn.

Các đặc điểm tính cách thuộc về những Chỉ số có ảnh hưởng lớn hơn trong bản đồ của bạn, như chỉ số đường đời, chỉ số sứ mệnh, linh hồn và ngày sinh ( cũng như cung mọc trong chiêm tinh của bạn), có xu hướng làm át đi chỉ số này – do đó Chỉ số này có thể không đánh giá được chính xác tính cách của một người và cách của một người và cách người đó được nhìn nhận trong mắt người khác.

Chỉ số nhân cách
Chỉ số nhân cách

Cách tính Chỉ số nhân cách

Bước 1: Ghép các phụ âm trong tên trên giấy khai sinh của bạn với các chữ số tương ứng.

Bước 2: Cộng các chữ số của từng tên với nhau thành các tổng riêng. Tiếp tục cộng các chữ số của các kết quả có 2 chữ số để được các số có một chữ số ( trừ khi kết quả là 11, 22, 33, thì khi đó chúng được giữ nguyên)

Ví dụ: Nguyễn Văn Toản

Các phụ âm:

N G Y N / V N / T N

5+7+7+5/ 4+5 / 2+5

24/ 9 / 7

2+4/ 9 /7

6/ 9 /7

Bước 3: cộng các kết quả rút gọn có một chữ số với nhau( và cả 11, 22, 33 nếu có), nếu kết quả có 2 chữ số ta tiếp tục cộng, trừ các kết quả 11, 22, 33

6+9+7 = 22. Vậy chỉ số nhân cách của bạn là 22/4

Lưu ý: Cách tốt nhất để kiểm tra kết quả của bạn có chính xác hay không ta nhớ công thức sau:

Chỉ số linh hồn (nguyên âm) +  Chỉ số nhân cách (phụ âm) = Chỉ số sứ mệnh (tên đầy đủ)

Xem cách tính chỉ số sứ mệnh

Xem thêm thông tin các bài viết khác về thần số học và các con số TẠI ĐÂY 

 

———————————–
KẾT NỐI VỚI THẦN SỐ HỌC – MAP FOR SUCCESS:
Facebook Group ứng dụng Thần số học trong kinh doanh: https://www.facebook.com/groups/1654137398079179 
Hotline: 0345.268.799

 

Tags: , , ,