Chỉ số thiếu, khái niệm, cách tính và ý nghĩa của chỉ số thiếu trong bản đồ thần số học

Khái niệm chỉ số thiếu      Cách tính Chỉ số Thiếu trong bản đồ Thần số học thể hiện một số điểm yếu mà bạn mang theo từ kiếp trước, cũng như những lĩnh vực củ thể cần phát triển và vấn đề cần giải quyết trong kiếp này. Một trong những lý do mà bạn đến với kiếp này chính là để khắc phục chúng một …