Chỉ số ngày sinh là gì? nó tiết lộ điều bí mật gì trong tính cách của bạn?

Chỉ số ngày sinh là gì? Cách tính chỉ số ngày sinh.      Chỉ số ngày sinh đơn giản chính là ngày mà bạn chào đời và còn được gọi là Chỉ số ngày hay Chỉ số ngày chào đời. Nó cho bạn biết thêm một số đặc điểm tính cách của mình, cũng như những tài năng và năng lực củ thể sẽ hỗ trợ bạn trên đường …

NGÀY SINH 4 – PHÂN TÍCH Ý NGHĨA NGÀY SINH QUA THẦN SỐ HỌC PYTAGO: Những người sinh ngày: 4, 13, 22, 31

     Để biết bạn thuộc ngày sinh 4 hay thuộc những ngày sinh nào khác thì cần phải tính được chỉ số ngày sinh của bạn trong Thần số học . Để tính Chỉ số ngày sinh bạn cần cộng các số của ngày sinh thành một số có 1 chữ số. Những số đó được gọi là chỉ số ngày sinh của bạn. Nó cho bạn biết thêm một số …

Cách tính Chỉ số Tên hiện tại và Chỉ số Ngày sinh

Chỉ số tên hiện tại là gì và cách tính      Trong bản đồ thần số học của bạn Chỉ số tên hiện tại là tên riêng và tên họ mà hiện tại bạn đang dùng trong cuộc sống hàng ngày. Nó còn được gọi là chỉ số khả năng nhỏ. Đối với nhiều người, tên hiện tại là phiên bản rút gọn của tên trên giấy khai sinh. …