Chỉ số nhân cách là gì? Cách tính chỉ số nhân cách trong thần số học.

Chỉ số nhân cách là gì? Chỉ số Nhân cách là chỉ số ít quan trọng nhất trong bảy chỉ số Tính cách trong thần số học. Nó còn được gọi là Chỉ số con người bề ngoài hay Chỉ số tính cách bề ngoài. Chỉ số này được tính dựa trên các phụ âm trong tên trên giấy khai sinh của bạn. Các đặc điểm tính cách …