Ý nghĩa chỉ số Năm cá nhân 2

Năm cá nhân 2 đại diện cho sự Kiên nhẫn, các Mối quan hệ, Cân bằng, Cảm xúc.      Nếu như Năm cá nhân 1 là để chủ động bắt tay vào hành động, thì Năm cá nhân số 2 là để ổn định và củng cố những gì bạn đã kiến tạo, cũng như chờ đợi mọi thứ đến với bạn. Vì đây chính là một năm có nhịp độ chậm, sẽ …

Các chỉ số năm cá nhân, cách tính và ý nghĩa.

Mỗi năm của bạn sẽ tương ứng với một Chỉ số Năm cá nhân từ 1 đến 9.      Chỉ số này thể hiện những bài học, cơ hội và trải nghiệm mà bạn sẽ gặp phải trong năm. Chu kỳ này kéo dài từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12, trùng với một năm theo dương lịch. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể cảm nhận được ảnh …